Liesbeth Ouwerkerk

Toen ik in 2016 bij Care4homecare kwam werken, bestond de thuisbehandeling voor patiënten met kanker nog niet. De ambitie om hier een afdeling voor op te richten, was er al wel. Als oncologieverpleegkundige zag ik de impact van lange wachttijden en reistijd voor iemand met kanker. Ik werkte 36 jaar lang bij een kankerinstituut op de dagbehandeling. Ik wist meteen; ik wil Care4homecare helpen om de ambitie voor thuisbehandeling waar te maken.

Doorbraak in de gezondheidszorg
Nu, twee jaar later, zijn de eerste behandelingen bij patiënten met kanker thuis mogelijk. Een doorbraak voor Care4homecare maar ook voor de gezondheidszorg in Nederland. Ik geloof heel erg in ons concept en wat het mensen met zo’n ernstige ziekte kan bieden. Als je vermoeid bent, weinig energie hebt en je niet lekker voelt, dan wil je toch niets liever dan thuis zijn?

Wat eraan vooraf ging…
De afgelopen twee jaar heb ik mij samen met mijn collega Joop Djontono gefocust op de voorbereiding van de thuisbehandeling. Daar komt heel wat bij kijken. Er moest binnen Care4homecare een structuur gebouwd worden voor de nieuwe afdeling. We moesten relaties opbouwen binnen reguliere ziekenhuizen om samen de behandeling, naast het ziekenhuis, thuis voort te zetten. De behandeling vindt namelijk altijd plaats in samenwerking met de behandelend arts in het ziekenhuis. Ook moesten er bijvoorbeeld protocollen geschreven worden, we streven minimaal naar hetzelfde kwaliteitsniveau als in het ziekenhuis. Nu zijn de juiste middelen, mensen en formaliteiten geregeld om echt van start te gaan!

De toekomst?
De afdeling MSBL staat voor Medisch Specialistische Behandeling op Locatie. Nu bouwen we aan specifieke thuisbehandeling bij kanker. Maar we kunnen nog veel meer mensen helpen, met andere ziektebeelden. Daar werken we als organisatie aan, stapje voor stapje. Gelukkig is de kennis en kunde hiervoor in huis. Care4homecare loopt namelijk voorop in de ontwikkeling van thuisbehandeling bij gespecialiseerde zorg. Wij blijven innoveren, voor de beste zorg.

Kennisdeling
Ook de wereld om ons heen zal de komende jaren veranderen. De behoefte naar een andere optie voor zorg in het ziekenhuis is groot, nu weten nog maar weinig mensen dat de mogelijkheid er is. Ik verwacht dat de vraag groeit, en logischerwijs dan ook het aanbod. Care4homecare is nu nog de enige ambulante kliniek in Nederland, voor medisch specialistische behandeling op locatie. Maar ik zie het niet als een bedreiging als meer partijen zich inzetten voor thuisbehandeling. Eerder als een positieve ontwikkeling in de gezondheidszorg. Dat blijkt nu al uit de vele samenwerkingsverbanden die we leggen om elkaar te versterken. We investeren in kennisdeling, onderzoek en opleiding, en ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen!

Wist u dat Liesbeth Ouwerkerk internationaal inzetbaar is? In het kader van kennisdeling detacheert Care4homecare oncologieverpleegkundigen aan het ziekenhuis in Curacao, zo is ook Liesbeth Ouwerkerk ‘uitgezonden’ om haar collega’s in nood te helpen. Lees hier over haar ervaring op het St. Elisabeth Hospitaal, het enige ziekenhuis van Curaçao.