Lilian van Nieuwenhuize

Tijdens de HBO-V opleiding voor Verpleegkundige liep ik een stage in de wijkverpleging: ik wist het meteen, daar ligt mijn toekomst! Het was als liefde op het eerste gezicht. Wat me zo aansprak is als zorgverlener zijn waar de patiënt en zijn naasten zich ook het prettigst voelen: in hun eigen woonomgeving.

Iedere patiënt is uniek
Ik heb in 25 jaar als wijkverpleegkundige, casemanager en leidinggevende in de thuiszorg heel wat expertise opgebouwd. Na al die jaren is voor mij het belangrijkste inzicht dat iedere patiënt uniek is, met ook zijn of haar eigen unieke woonomgeving. En dat maakt juist mijn werk ook telkens weer uniek.

Thuiskomen
Toen iemand de vacature bij Care4homecare onder mijn aandacht bracht, was ik werkzaam als verpleegkundig specialist op een revalidatie-afdeling in het verpleeghuis. Wat me zo raakte in de vacaturetekst? De combinatie van sterk specialistische kennis inzetten én laagdrempelige zorg bieden in de thuissituatie van de patiënt. Maar als je een goede baan hebt, ga je niet zomaar over. Op een mooie zomerdag mocht ik een dag meelopen. Bij de eerste patiënte waar wij kwamen, was het alsof ik na een lange reis thuiskwam. Wat had ik het gemist om de patiënt in zijn eigen woonomgeving te ontmoeten en te verplegen! Dus thuiskomen bij de patiënt was ook een beetje thuiskomen voor mijzelf.

Kwaliteit zoals in het ziekenhuis
Inmiddels werk ik twee jaar bij Care4homecare. Wat me nog het meest opvalt is de kennis en kunde van het team. Zoals de aandacht voor veiligheid en hygiëne. En het niveau van de samenwerking met andere betrokken disciplines, zoals met artsen en fysiotherapie. Dit is allemaal van zo’n hoog en professioneel niveau. Zorg die vroeger in een ziekenhuis plaats moest vinden kan hierdoor ook echt in de eigen woonomgeving worden gegeven. Precies wat ik zo mooi vind. Daar waar de patiënt zich het meest op zijn gemak voelt en waar ik als verpleegkundig specialist te gast ben en kan bijdragen aan verbetering van de gevolgen van zijn aandoening.

Mijn conclusie? Oude liefde roest niet!