Complimenten en klachten

Heeft u een goed idee om onze service te verbeteren? Wilt u een arts, verpleegkundig specialist of medewerker laten weten dat u tevreden bent? Wij waarderen uw tip of compliment! Stuur ons een e-mail via E service@care4homecare.nl

Heeft u een klacht?
Wij leren graag van u. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten in eerste instantie met de betrokkene zelf. Mogelijk kan de klacht of het probleem direct verholpen worden. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen. Wij nemen uw opmerking uiterst serieus.

Een klacht indienen
Bespreek uw klacht in eerste instantie met de betrokken persoon zelf of het hoofd van de afdeling. Zij horen graag waar u tegenaan loopt. U kunt uw klacht schriftelijk, via e-mail (service@care4homecare.nl) of via het contactformulier op onze website indienen (www.care4homecare.nl).

U vindt hier ons klachtenformulier

Wat gebeurt er met uw klacht?
Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging van de klachtenfunctionaris. Deze zorgt ervoor dat uw klacht binnen de organisatie wordt besproken en correct wordt beoordeeld.  De organisatie neemt uw klacht in behandeling als er geen belemmeringen zijn. Binnen zes weken komt de klachtenfunctionaris met een reactie op uw klacht bij u terug. Care4homecare streeft naar een gepaste afhandeling van uw klacht.

Toch ontevreden over de uitkomst?
Als u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtafhandeling, vragen wij u dit te bespreken met de klachtenfunctionaris van Care4homecare. U heeft ook de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie ZKN, één en ander conform het hiervoor geldende reglement. Dit reglement downloadt u via www.zkn.nl.

Verwerking persoonsgegevens
De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens in het kader van de klachtbehandeling in het door Care4homecare aangewezen (digitale) systeem. Care4homecare valt aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang met verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen gedurende twee jaar nadat de behandeling van de klacht is afgerond worden bewaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren.

ZorgKaartNederland
ZorgKaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Deelt u uw ervaring met Care4homecare? Dan helpt u anderen zorgaanbieders te vergelijken. Uw mening is waardevol!