Kosten en vergoedingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld dat de behandelingen die Care4homecare verricht tot de reguliere zorg behoren sinds januari 2018. 

Care4homecare heeft binnen deze reguliere zorg een zestal zorgproducten vastgesteld. Care4homecare is door de volgende zorgverzekeraars gecontracteerd:

  • Zilveren Kruis Achmea (en overige merken)
  • CZ (en overige merken)
  • VGZ (en overige merken)
  • Menzis (en overige merken)
  • Zorg en Zekerheid / VGR (en overige merken)
  • DSW
  • ASR
  • CAresq
  • ENO
  • ONVZ

De overige zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de ambulante zorg van Care4homecare onder (door hen) verzekerde zorg valt.

Tarief 2024

Voor 2024 is het ‘passantentarief’ voor patiënten met een intrathecale medicatiepomp als volgt:

Zorgproduct codes

Omschrijving zorgproduct

Tarief 2024

990089065
990089088
Intake

€ 1.943,30

990089018 Proefplaatsing (niet geïmplanteerde baclofen pomp) € 4.777,50
990089066 Diagnostische all-in one behandeling zonder geïmplanteerde katheter € 1.943,30
990089054
990089057
Postoperatieve zorg bij de novo medicatie pomp / postoperatieve zorg na trouble shooting op locatie bij de patiënt € 4.777,50
990089102 Postoperatieve zorg na revisie medicatie pomp, op locatie bij de patiënt € 1.943,30
990089010
990089050
990089072
Chronische nazorg door bijvullen en -stellen van de intrathecale medicatie pomp op locatie bij de patiënt € 2.126,62

Care4homecare is officieel ZKN gecertificeerd voor ‘Het extramuraal realiseren van ambulante zorg bij oncologische behandelingen’. Voor vergoedingen van de infusiebehandelingen op locatie wordt een regeling met het ziekenhuis gemaakt. Care4homecare voert de behandeling uit in opdracht van uw eigen behandelaar in het ziekenhuis.

Vergoedingen voor educatie vallen niet onder de zorgverzekeringswet. Care4homecare biedt educatie voornamelijk aan zorgverleners aan.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor vragen over rekeningen via T 088 318 00 00 of E service@care4homecare.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.