Vaccinatie en intrathecale toediening van Baclofen of opiaten

08-02-2021
Vaccineren en ITB-pomp

Kan ik mij veilig laten inenten tegen het coronavirus als ik gebruik maak van de therapie met intrathecale toediening van Baclofen of opiaten?

Beste patiënt(e), beste mantelzorger,

U ontvangt therapie waarbij Baclofen of opiaten door een pompje direct in het vocht rondom het ruggenmerg gegeven worden om de ernstige en belemmerende spasticiteit of pijn te behandelen (intrathecale toediening). We kunnen ons voorstellen dat u in het kader van deze behandeling veel vragen heeft over een mogelijke vaccinatie tegen Covid-19. Met dit bericht informeren we u, voor zover dit mogelijk is, over de vaccinatie tegen Covid-19. Hiervoor hebben we de literatuur en de aanbevelingen van zowel de leveranciers van de Covid-19 vaccinaties als ook de producenten van de pompen geraadpleegd.

Op dit moment zijn alle klinische onderzoeken met Covid-19 vaccins gedaan bij gezonde vrijwilligers. Geen van de onderzochten personen had een pompsysteem voor intrathecale medicatie toediening. Daarom is een individuele afweging belangrijk en kunt u bij vragen contact met ons opnemen. Op basis van de literatuur en gegevens die wij ter beschikking en bestudeerd hebben om tot een risico-inschatting te komen, kunnen wij u het volgende laten weten:

 • De vaccinatievloeistof wordt in de spier van de bovenarm geïnjecteerd. In het lichaam waar de bloedcellen actief zijn die voor het immunsysteem, dus de afweer, belangrijk zijn, vindt het proces plaats waardoor u weerstand opbouwt tegen het virus. Dit proces vindt niet in het ruggenmergsvloeistof plaats waar u uw medicatietherapie ontvangt. Tevens is het zo goed als uitgesloten dat uw lichaam waarin een pomp is geïmplanteerd hierop anders zou reageren dan bij een patiënt die geen pomp heeft. Het meest vergelijkbaar is de inenting met de griepprik. Ervaart u toch een bijwerking van de coronavaccinatie? Geef het aan ons door en wij stellen het bijwerkingencentrum Lareb dan hiervan op de hoogte.

Echter zijn er wel een aantal aanbevelingen. Lees deze goed door en handel daar ook naar:

 • Absolute contra indicaties (redenen om niet te vaccineren) zijn:
  • een aangetoonde ernstige en/of onmiddellijke (<4 uur) allergische reactie.
  • voor een van de bestanddelen van het vaccin óf
  • na eerdere toediening van hetzelfde COVID-19 vaccin.
    
 • Relatieve contra indicaties (factoren waar u extra alert op moet zijn voorafgaand aan de vaccinatie):
  • koorts op moment van vaccineren: uitstellen.
  • epilepsie: in verband met mogelijke convulsies na vaccinatie of koorts (als bijwerking).
  • zwangerschap: algemeen advies is om na de zwangerschap te vaccineren. Op individueel niveau kan hiervan afgeweken worden. De beperkte informatie die er is, laat geen nadelige effecten op de zwangerschap zien. 
  • geplande operatie met narcose: ziekenhuis contacteren over welk interval zij hanteren.
  • klachten passend bij COVID-19 op moment van vaccinatie: eerst testen.
  • COVID-19 doorgemaakt: vaccinatie 4 weken na start symptomen.
  • behandeld voor COVID-19 antistoffen: 2-3 maanden na behandeling vaccineren.

Voor andere interacties met medicijnen vragen we u om met uw huisarts of apotheker contact op te nemen.