conventant EMC samenwerking MSBL

Drie handtekeningen met een grote betekenis

22-05-2019

Drie handtekeningen met een grote betekenis. Die zetten we onder het convenant ‘Samenwerking op het gebied van zorg, afspraken in de keten’. Een overeenkomst tussen het Erasmus MC, Rijndam Revalidatiecentrum en Stichting Care4homecare.

De samenwerking die wij hier onderschrijven maakt het mogelijk onze patiënten te verzekeren van goede zorg vanaf de indicatie voor intrathecale toediening van baclofen bij patiënten met ernstige spasticiteit, tot en met de chronische nazorg thuis.