Drie handtekeningen met een grote betekenis

22-05-2019

Drie handtekeningen met een grote betekenis. Die zetten we onder het convenant ‘Samenwerking op het gebied van zorg, afspraken in de keten’. Een overeenkomst tussen het Erasmus MC, Rijndam Revalidatiecentrum en Stichting Care4homecare.

De samenwerking die wij hier onderschrijven maakt het mogelijk onze patiënten te verzekeren van goede zorg vanaf de indicatie voor intrathecale toediening van baclofen bij patiënten met ernstige spasticiteit, tot en met de chronische nazorg thuis.

Multidisciplinair samenwerken
Onze samenwerking is niet nieuw. Sinds 2011 werken we multidisciplinair samen. Het Erasmus MC als expertisecentrum, Rijndam als specialist in het revalidatietraject en Care4homecare als thuisziekenhuis voor zorg op locatie. We brengen de zorg naar de patiënt toe. Waarom? Minder belasting voor patiënt én mantelzorger. Het gaat om een kwetsbare groep patiënten waarbij de reis naar het ziekenhuis een grote opgave is. Gespecialiseerd verpleegkundigen voeren daarom de ziekenhuisbehandelingen (waar mogelijk) thuis uit.  

Een stevig fundament van wederzijds vertrouwen, kennisdeling en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de patiënt is door de jaren heen gebouwd. In onze samenwerking staat centraal: medische zorg op maat, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Met het convenant formaliseren we de afspraak binnen de ketenzorg.

Vertrouwen in de toekomst
We danken Professor Frank Huygen van het Erasmus MC en dokter Markus Wijffels, revalidatiearts bij het Rijndam Revalidatiecentrum voor deze verbintenis. Dankzij het convenant kunnen we deze samenwerking ook in de toekomst verder vorm geven. Veilig en vertrouwd.