februari 2020

Van indicatie tot goede zorg aan huis

20 februari 2020
Care4homecare, Medisch Spectrum Twente en Het Roessingh Centrum voor revalidatie ondertekenen de overeenkomst ‘Samenwerking op het gebied van zorg, afspraken in de keten’.