Van indicatie tot goede zorg aan huis

20-02-2020

Care4homecare, Medisch Spectrum Twente en Het Roessingh Centrum voor revalidatie ondertekenen de overeenkomst ‘Samenwerking op het gebied van zorg, afspraken in de keten’. De samenwerking maakt het mogelijk patiënten te verzekeren van goede zorg vanaf de indicatie in het ziekenhuis tot de chronische nazorg thuis.

Thuisziekenhuis
Care4homecare is het ‘thuisziekenhuis’ van Mosadex Groep. Het team zorgt ervoor dat patiënten hun complexe medische zorg thuis kunnen krijgen in plaats van het ziekenhuis. Zo voelen mensen zich zo weinig mogelijk ‘patiënt’ en zoveel mogelijk ‘gewoon zichzelf’. Hoe Care4homecare dat doet? Met hoogopgeleid personeel, moderne communicatiemiddelen én in goede samenwerking met andere zorgverleners thuis bij de patiënt.

Partners in de zorg
Care4homecare, het MST en Het Roessingh werken multidisciplinair samen als partners in een zorgketen. Ieder in zijn eigen kracht. De afdeling neurochirurgie van het Medisch Spectrum Twente als implanterend en klinisch centrum bij problemen, Het Roessingh als indicerende specialist in het revalidatietraject en Care4homecare als thuisziekenhuis voor zorg op locatie. Samen zetten ze zich in voor een zeer kwetsbare en diverse patiëntengroep. Deze mensen hebben door een neurologische aandoening of spierziekte last van ernstige spasticiteit. De behandeling met het medicijn Baclofen geeft een betere kwaliteit van leven.

Met deze overeenkomst bevestigen de drie partijen de intentie voor een nog intensiever partnerschap en kunnen zij nog meer patiënten thuis behandelen.