Oncologie

Care4homecare is ervan overtuigd dat medisch specialistische behandelingen niet alleen in het ziekenhuis mogelijk zijn, maar ook op locatie kunnen worden uitgevoerd. Dit kan thuis, in een verpleeghuis of hospice zijn. Voor mensen met verschillende vormen van kanker realiseren wij de thuisbehandeling. Het gaat dan om het toedienen van medicatie via een infuus.

Infusie thuis krijgen
Wij werken met hooggekwalificeerde, gespecialiseerde en ervaren oncologie verpleegkundigen die bij uw patiënt thuis komen om de behandeling toe te dienen. De behandeling thuis is hetzelfde als in het ziekenhuis. We doen dit in nauwe samenwerking met u als behandelend specialist. De invulling van de behandeling vindt geprotocolleerd plaats, in samenspraak met de behandelaar en Care4homecare waarin we concrete, nauwgezette afspraken maken met elkaar. In het kader van deze afspraken overleggen wij met elkaar. U krijgt doelgerichte en compacte rapportage waarmee u in staat bent ad hoc uw beleid te continueren of aan te passen.

Tijdens de behandeling gebruiken we o.a. een beveiligde videoverbinding waardoor er altijd direct overleg en controlemomenten plaatsvinden met een medisch of verpleegkundig specialist (casemanager) binnen Care4homecare.

Nazorg
U blijft hoofdbehandelaar. Wij ondersteunen u bij de toediening van de infusie bij uw patiënten.

In de praktijk
Als ambulante, gecertificeerde kliniek voor medische specialistische behandeling op locatie, zijn wij volledig ingericht en gespecialiseerd om de zorg thuis of op locatie te leveren. Wij zorgen dat alles hiervoor geregeld wordt en dat ook alle benodigdheden aanwezig zijn op het moment van infusie.

Kennismaken
Wilt u meer weten over wat wij als ambulante kliniek Care4homecare voor uw oncologische patiënten kunnen betekenen? Wij komen graag met u in gesprek.