Oncologie

Care4homecare is ervan overtuigd dat medisch specialistische behandelingen niet alleen in het ziekenhuis mogelijk zijn, maar ook op locatie kunnen worden uitgevoerd. Dit kan thuis, in een verpleeghuis of hospice zijn. Voor mensen met verschillende vormen van kanker realiseren wij de thuisbehandeling. Het gaat dan om het toedienen van medicatie via een infuus. Hiermee sluiten wij aan op het beleid van de Minister van VWS.

Infusie thuis krijgen
Meestal worden de eerste infuustoedieningen in het ziekenhuis gedaan. Zodra de medisch specialist dit verantwoord acht, kan de infusietherapie daarna thuis worden voortgezet. Bij u thuis op de bank of bij u aan bed, en bijvoorbeeld ook op een eventueel ander verblijfsadres in Nederland. Heeft uw kind de therapie nodig? Dan is het mogelijk deze bijvoorbeeld op school te krijgen. We doen dit in nauwe samenwerking en afstemming met uw behandelend specialist. Deze bepaalt immers voor elke behandeling waar de infusie plaatsvindt: thuis (door Care4homecare) of in het ziekenhuis.

In de praktijk
Wij werken met hooggekwalificeerde, gespecialiseerde en ervaren verpleegkundigen die bij u thuis komen om de behandeling toe te dienen. De behandeling thuis is hetzelfde als in het ziekenhuis. Tijdens de thuisbehandeling maken we gebruik van een beveiligde videoverbinding waardoor er direct overleg en controlemomenten plaatsvinden met de medisch of verpleegkundig specialist (casemanager) van Care4homecare voor uw veiligheid. Als ambulante, gecertificeerde kliniek voor medische specialistische behandeling op locatie, zijn wij volledig ingericht en gespecialiseerd om deze zorg thuis bij u te leveren. Wij zorgen dat alles hiervoor geregeld wordt en dat ook alle benodigdheden aanwezig zijn op het moment van infusie. Wij zorgen voor u.