Oncologieverpleegkundigen bieden hulp in Curaçao

07-03-2018
Oncologieverpleegkundigen Joop Djontono en Liesbeth Ouwerkerk

Een Nederlandse oncoloog constateert bij haar tijdelijke werkzaamheden in het St. Elisabeth Hospitaal op Curaçao een zeer nijpend personeelsprobleem. Omdat ze ook verbonden is aan Care4homecare stuurt ze een noodkreet naar onze organisatie. Die wordt gehoord! Binnen een week komt een oncologieverpleegkundige over en na vijf weken lost een collega hem af.

Een zeer snelle actie dus vanuit Care4homecare. Oncologieverpleegkundigen Joop Djontono en Liesbeth Ouwerkerk werken voor Care4homecare en zijn nauw betrokken bij de opzet van MSBL (medisch specialistische behandeling op locatie). “Dit betreft een nieuwe tak van onze organisatie en daardoor een echte uitdaging”, zegt Joop enthousiast.

"Vier dagen later was ik al op weg"

Positieve reactie

Ruim dertien jaar geleden heeft hij ook een tijd gewerkt in het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) in Curaçao. “De noodoproep sprak me daardoor direct aan. Ik ben hiermee naar mijn directeur, Myriam van Haften, gestapt.” Hij glimlacht. “Haar kennende verwachtte ik wel een positieve reactie en die kwam er ook. Myriam is niet iemand die alleen aan de eigen organisatie denkt, maar een veel bredere blik heeft.” Echter: dat het allemaal zo snel zou gaan, had hij ook niet voorzien. “Vier dagen later was ik al op weg. Dat waren wel even hectische dagen, zowel op het werk als thuis.”

Efficiëntere organisatie

Aangekomen op Curaçao bleek het een en ander veranderd. Joop: “De oncologische dagbehandeling was naar een andere plek in het ziekenhuis verhuisd, de organisatie daarvan was nu vele malen efficiënter. De oncoloog en hematoloog zijn beiden in Nederland geschoold en dat was goed te merken. Op zich was overigens dertien jaar geleden op zowel de poli als de dagbehandeling al goed en dat is nog steeds het geval. Op de dagbehandeling worden patiënten onder andere behandeld met chemotherapie. De behandelingen zijn gelijk aan die bij ons, met nagenoeg dezelfde medicatie.”

Ook Liesbeth reist af naar Curaçao  

Omdat hij na vijf weken terug zou gaan naar Nederland, verzocht hij zijn collega Liesbeth Ouwerkerk om hem in SEHOS te vervangen: het tekort aan geschoold personeel op de afdeling oncologie was nog niet opgelost. 

“Ik kreeg eveneens alle medewerking van directeur Myriam van Haften”, geeft Liesbeth aan. “Voor mij was het de eerste keer dat ik naar Curaçao ging en ik was benieuwd wat ik daar zou aantreffen. Gelukkig kon Joop mij kort inwerken, dat was prettig. Bovendien kon ik in hetzelfde huisje en kon ik ook zijn huurauto overnemen. Dat scheelt toch een hoop geregel.”

Andere mentaliteit

Ook Liesbeth vertelt dat de zorgverlening niet zoveel anders is dan in Nederland. “Wat wel heel verschillend is, is de mentaliteit van de bevolking. De mensen zijn veel geduldiger, zijn dankbaar dat je voor hen zorgt en laten dat ook blijken.” Joop vult haar lachend aan: “En ze vinden het heel normaal als de hele familie meekomt en in- en uitloopt.”

Er heerst een enorm vertrouwen in de kundigheid van de zorgverleners, is hun beider ervaring. “Ze hebben respect voor artsen en verpleegkundigen. Er komen maar weinig mensen met een uitdraai van internet bij de arts.” Liesbeth noemt nog een mentaliteitsverschil. “Mensen hebben een andere benadering van ziek zijn en hebben veel steun aan hun geloof. Dat kom je in ons land niet veel meer tegen.”

Kennis overdragen

Hebben ze nog iets geleerd van hun verblijf overzee? Het blijft even stil. “Niet op vakinhoudelijk gebied”, zegt Liesbeth, “maar wel wat betreft het functioneren in een andere cultuur. Of je nu wit, zwart, bruin of geel bent, kanker is voor alle patiënten heel ingrijpend. Maar de cultuur speelt wel een rol hoe je er mee omgaat.”

Joop vult haar aan: “Ik denk dat we vooral kennis hebben gebracht en achtergelaten. Er is op Curaçao geen opleiding voor oncologieverpleegkundigen. Dat is ook een reden waarom er snel personeelstekort ontstaat bij ziekte of vakantie.” Liesbeth onderbreekt hem: “Daarom ga ik er binnenkort wederom vijf weken werken, opnieuw gedetacheerd door Care4homecare.” Joop kijkt enigszins jaloers. Maar wie weet komt zijn tijd nog, want er wordt momenteel serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een permanente samenwerking tussen het SEHOS en Care4homecare MSBL.

St. Elisabeth Hospitaal
Het St. Elisabeth Hospitaal is het enige ziekenhuis van Curaçao. De oncologische dagbehandeling heeft veertien behandelplaatsen: negen behandelstoelen en vier bedden.  Oncologiepatiënten worden curatief en palliatief behandeld met chemo-immunotherapie volgens de geldende richtlijnen. Er zijn korte lijnen met onder meer het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ten behoeve van behandeling, diagnostiek en stamceltransplantaties. Een pool van Nederlandse oncologen staat op locatie twee à drie maanden de oncoloog en hematoloog op Curaçao bij.