Palliatieve zorg

Uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlanders het liefst thuis wil sterven. In een vertrouwde omgeving, waar zoveel mogelijk het ‘gewone’ leven door kan gaan en mensen makkelijk op bezoek kunnen komen. Toch wordt deze (vaak laatste) wens om thuis te sterven maar bij 30% van de Nederlanders werkelijkheid. De meerderheid overlijdt namelijk in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, vaak omdat de medische situatie te complex wordt voor de thuissituatie. Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening en waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Wij maken de wens voor thuisbehandeling realiteit
Care4homecare gelooft er sterk in dat complexe medische behandelingen in de laatste levensfase, naast in het ziekenhuis, ook in de thuissituatie plaats kunnen vinden. De patiënt kan in de eigen vertrouwde omgeving de behandeling ondergaan en hoeft niet de vermoeiende gang naar het ziekenhuis te maken. De patiënt en de mantelzorgers worden ontlast en de kwaliteit van leven wordt hierdoor mogelijk positief beïnvloed. Tot slot wordt aan de wens van de patiënt voldaan om thuis te sterven.

Palliatieve (terminale) zorg thuis
Care4homecare wordt door de overheid erkend als ambulante kliniek die medisch-specialistische behandeling(en) biedt op locatie. Wij bieden de huidige reguliere zorg ondersteuning bij het toepassen van complexe palliatieve zorg in het kader van symptoombestrijding en het bieden van comfort in de thuissituatie. Naast thuis kan de complexe palliatieve zorg ook plaatsvinden in het verpleeghuis, hospice of in andere woonvormen. Wij willen hier geen inbreuk doen op goedlopende bestaande palliatieve zorg en initiatieven. Juist wanneer er hiaten zijn of behoefte is aan ondersteuning of kennis kan er een beroep gedaan worden op Care4homecare.

In de praktijk
Als ambulante, gecertificeerde kliniek voor medische specialistische behandeling op locatie, zijn wij volledig ingericht en gespecialiseerd om de zorg thuis of op locatie te leveren. Wij zorgen dat alles hiervoor geregeld wordt en dat ook alle benodigdheden aanwezig zijn op het moment van infusie. U zult hier geen extra zorg om hebben. Tot slot is er is altijd een verpleegkundig specialist bereikbaar, met een medisch specialist als achterwacht.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat wij als ambulante kliniek Care4homecare voor u op het gebied van palliatieve zorg en/of nascholing kunnen betekenen? Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek, waarin we de mogelijkheden bespreken.