Myriam van Haften

Wij zijn de ambulante kliniek van Mosadex Groep. In de volksmond genoemd: een thuisziekenhuis. Een thuisziekenhuis doet wat het woord zegt: ziekenhuiszorg verlenen, maar dan thuis. Dat klinkt bijzonder, en dat is het ook. Op dit moment is Care4homecare de enige gekwalificeerde ambulante kliniek in Nederland die kankerpatiënten thuis hun infusiebehandelingen mag toedienen. Als algemeen directeur ben ik daar bijzonder trots op!

Zorg leveren daar waar het nodig is 

Al 30 jaar lang levert Mosadex Groep op een heel persoonlijke manier farmaceutische zorg aan patiënten. Over het algemeen doen we dat vanuit onze Service Apotheken. Eerstelijns zorg, vaak ingezet door de huisarts, in samenwerking met thuiszorgorganisaties. Maar daarnaast was er ook een droom: zorg leveren daar waar het nodig is. Dus ook patiënten die intensieve behandelingen op een dagcentrum moeten krijgen, thuis deze medicatie geven. Ziekenhuiszorg aan huis, een droom voor een thuisziekenhuis.

Gewoon jezelf zijn, thuis

Deze ambitie leidde in 2011 tot de oprichting van de eerste en enige ambulante kliniek in Nederland: ‘Care4homecare’. De lat werd direct hoog gelegd, zeer complexe medische zorg. Namelijk het vullen van geïmplanteerde pompen met medicatie, bij de patiënt thuis. Een beperkt aantal patiënten kon hiervan gebruikmaken, terwijl er nog veel mensen baat zouden hebben bij deze therapie. Dus werd onze doelstelling tweeledig. Enerzijds het uitdragen van kennis over deze pompbehandeling en anderzijds andere type ziekenhuisbehandelingen bij mensen thuis toedienen. Want als we toch complexe zorg op locatie thuis kunnen bieden, dan kunnen we toch zeker ook oncologiemedicatie en -infusies thuis geven? Dan kunnen ook deze patiënten zoveel mogelijk kwaliteit van leven ervaren. Dat werd onze missie: patiënten zo weinig mogelijk patiënt laten voelen maar dat ze zoveel mogelijk gewoon zichzelf kunnen zijn in hun eigen omgeving.

De start met oncologie thuistoediening

Dankzij deze missie startten we in 2016 ook met het aanbieden van oncologie-infusies thuis. Privé maakte ik mee wat het betekent om vanwege een bezoek aan het ziekenhuis alle energie op te gebruiken en daardoor de energie te missen in het gevecht tegen kanker. Deze situatie maakte mij nog gedrevener om zo snel mogelijk thuisbehandelingen ‘gewoon’ te maken. Ik dacht toen ‘dit wil toch iedere zorgverlener en patiënt?’  Nou, ik kan zeggen dat dit niet zo was. Want hoewel iedereen enthousiast reageerde op het idee, waren er ook drempels. Er poppen vragen op als ‘wie beheert dan de gegevens van de patiënt? Wie betaalt dat dan? En is het niet veiliger in het ziekenhuis?’ We hoorden geluiden van patiënten die het liever niet in hun eigen huis wilden. Allemaal legitieme redenen, die individueel geadresseerd moeten worden en mij ook duidelijk maakten: het kost allemaal tijd.

In de strijd tegen kanker is energie kostbaar

We zijn nu een paar jaar verder. En ik kan met trots zeggen dat we al heel wat patiënten gewoon thuis behandelen, op de eigen bank in plaats van de dagbehandeling in ziekenhuizen. In de strijd tegen kanker is energie kostbaar. Onze patiënten hoeven niet reizen, zitten niet in een wachtkamer met andere patiënten en hebben een vertrouwd gezicht als verpleegkundige. Hoe is de ommekeer gekomen? Als eerste de publieke aandacht die er momenteel is voor thuisinfusies. Soms denk ik: we waren net wat te vroeg, onze tijd wat vooruit. Daar lach ik dan maar eens om. Nu kun je geen medisch blad openslaan of site openen en het gaat over het verplaatsen van chronische ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Dat juich ik van harte toe, voor alle patiënten en zorgverleners die dit ook echt graag willen en waarbij dit medisch verantwoord is.

Care4homecare blijft zich voor de volle 100% inzetten om dit mogelijk te maken: ziekenhuis voor ziekenhuis, patiënt voor patiënt en cent voor cent. En, ik mag al een tipje van de sluier optillen, zelfs ‘over de grenzen’. Daar kom ik graag in een later stadium op terug.

Samenwerking

Inmiddels werken we samen met verschillende partners. Zo willen we natuurlijk onze service meer verbinden met de zorg die door de huisartsen en via Service Apotheken wordt verleend. Samen optrekken om de (farmaceutische) zorg voor de patiënt goed te regelen.

We zijn partner met Curae Vitel: een woonvorm waarbij allerlei vormen van zorg zijn inbegrepen. Care4homecare draagt zorg voor infusies bij mensen thuis; wanneer zij dit type therapie moeten krijgen. Dit vind ik zelf een hele mooie ontwikkeling. Misschien ligt het aan mijn eigen leeftijd, maar ik kan me voorstellen dat ik dit later zelf ook zou willen. Zorgen vóór zijn.. dat is toch geweldig?