Palliatieve zorg

Uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlanders de laatste levensfase thuis wil zijn. In een vertrouwde omgeving, waar zoveel mogelijk het gewone leven door kan gaan en mensen makkelijk op bezoek kunnen komen. Toch wordt deze wens maar in 30% werkelijkheid. De meerderheid overlijdt namelijk in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice, vaak omdat de medische situatie te complex wordt voor de thuissituatie.

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve terminale zorg is zorg aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer 3 maanden. Het is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert, van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.  We voorkomen en verlichten het lijden, door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn. Ook nemen we andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard in de behandeling mee. De zorg heeft als doel: de laatste levensfase zo goed en comfortabel mogelijk te laten verlopen. 

Toekomstige ontwikkelingen
Care4homecare gelooft er sterk in dat complexe medische behandelingen in de laatste levensfase, naast het ziekenhuis, ook in de thuissituatie plaats kunnen vinden. Wij zijn vertrouwd met hoge specialistische zorg en hebben ruime ervaring met technieken die hierbij ingezet worden. We hebben daarnaast toegang tot een groot netwerk van apotheken die voor de specifieke medicatie kunnen zorgen. Zelfs speciale bereidingen. Hierdoor kunt u in uw eigen vertrouwde omgeving de behandeling ondergaan en hoeft u niet de vermoeiende gang naar het ziekenhuis of de apotheek te maken. De patiënt en de mantelzorgers worden ontlast en de kwaliteit van leven wordt hierdoor mogelijk positief beïnvloed. Tot slot wordt aan de wens van de patiënt voldaan om thuis te sterven.

Palliatieve (terminale) zorg thuis
Care4homecare wordt officieel door de overheid erkend als ambulante kliniek die medisch-specialistische behandeling(en) biedt op locatie. Om complexe medische behandelingen uit te voeren, heeft Care4homecare hooggekwalificeerd personeel in dienst. Dit zijn onder andere: medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen. Wij bieden de huidige reguliere zorg ondersteuning bij het toepassen van complexe palliatieve zorg. In het kader van symptoombestrijding en het bieden van comfort in de thuissituatie. Naast thuis kan de complexe palliatieve zorg ook plaatsvinden in het verpleeghuis, hospice of in andere woonvormen.